Ondt i kropppen

Det er vores erfaring, at mange mennesker med smerter af den ene eller den anden slags opnår en langt bedre livskvalitet, når de dyrker Reformer træning.

Du får det bedre i din krop med Reformer træning

Vi kan alle rammes af ondt i kroppen i kortere eller længere perioder. Det kan fx skyldes for meget stillesiddende arbejde, en tennisalbue, en hjernerystelse eller andet der gør, at kroppen gør ondt og bevægelse føles svært. Flere af vores medlemmer er startet hos os netop af den grund og oplever, at Reformer-træningen faktisk gør dem i stand til selv at overvinde de gener, som kroppen bærer på.

Reformer træning forebygger skader

Reformer træning er en god forebyggende træningsform, som kan være med til at undgå de gener og skader, som kroppen kan pådrage sig igennem livet. Instruktørerne arbejder med dette for øje og et ønske om at styrke og smidiggøre kroppen gennem udvalgte øvelser og i et aktivt samspil med åndedrættet. Det kendetegner alle timer i House of Pilates.

Alle kan være med på vores små hold

Al Reformer træning i House of Pilates handler om at styrke kroppen ud fra Joseph Pilates’ grundprincipper. Vores instruktører er dygtige til at tage afsæt i den enkelte deltager, hvis du har særlige behov i forhold til din træning. Måske har du brug for mere styrke til din ryg, måske har du et knæ, der driller, eller dit hoved og din nakke kræver ekstra omsorg – vi kan integrere og tage højde for det hele. Det kan vi gøre, fordi vi har små hold med max 8 deltagere og kun de dygtigste og mest engagerede instruktører tilknyttet.

Restorativ Reformer

Ønsker du en blid og fokuseret træning, kan Restorativ Reformer være en måde at komme blidt fra start. Vi bevæger os i et roligt tempo, hvor der er opmærksomhed på at graduere intensiteten i vosse øvelser ift. den enkelte deltager. Vi har særligt fokus på åndedrættet og dets betydning for udførelsen af øveserne og for kroppens generelle funktion og velvære. Restorativ Reformer fokuserer på stræk og åndredrætsøvelser både i selve Reformeren samt på måtte. Altsammen er med til skabe velvære i kroppen og tillid i nervesystemet. Er du blevet nysgerrig på at udforske dit åndedræt og hvordan det kan have en positiv indflydelse på din krops tilstand, kan vi anbefale vores "Åndedrætstræning". Også her kan alle være med.

Det hjælper selv at gøre noget

Ved at dyrke Reformer Pilates gør du noget godt for dig selv og tager ansvar for, at din krop skal have det godt.

Har du brug for at tale med nogen, om dine fysiske udfordringer, og hvordan du kommer bedst i gang, er du altid velkommen til at kontakte os.